DANH SÁCH THẺ ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Giờ đây, với hệ thống ngân hàng hỗ trợ rộng khắp, bạn đã có thể thanh toán nhanh chóng và mua sắm dễ dàng.


Thẻ đồng thương hiệu SHB - M
Thẻ SHB Visa Platium
Thẻ SHB Prepaid
Thẻ SHB Barcelona
Thẻ SHB TCM
Thẻ SHB Debit MCFC
Thẻ SHB VISA DEBIT - Gold
Thẻ SHB Master Vinaphone
Thẻ SHB Master - Gold
Thẻ SHB Master - Silver
Thẻ SHB Solid
Thẻ SHB Sporting
Thẻ SHB The Moment
Thẻ SHB VISA DEBIT - Classic
Thẻ SHB Visa Cash
Thẻ Huba Master